LOADING

لیست کتاب ها و مقالات

بیست گام تا برگزاری نمایشگاهی موفق (قسمت اول)
1399/3/8

علیرغم وجود کتاب و مقالات متعدد در زمینه برگزاری نمایشگاه ها و غرفه های نمایشگاهی کمتر مجموعه ای به عنوان راهنمای مدیران در برگزاری نمایشگاه وجود دارد که چون دستور العمل جامع کارفرمایان در برگزاری نمایشگاهی موفق دهد. اقداماتی که در برگزاری یک نمایشگاه موفق قابل بررسی باشند به سه دسته کلی رده بندی می گردند که عبارتند از : اقدامات قابل انجام قبل از نمایشگاه ، حین برگزاری نمایشگاه و پس از نمایشگاه. لذا در تهیه مقالات حاضر سعی شده است تا از نظر کارشناسان در تمام حوزه ها استفاده گردد و مدیران محترم بتوانند بدون دغدغه گام به گام در راه برگزاری نمایشگاهی موفق حرکت کنند.

مشاهده بیشتر مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
بیست گام تا برگزاری نمایشگاهی موفق (قسمت دوم)
1398/5/9

اقداماتی که در برگزاری یک نمایشگاه موفق قابل بررسی باشند به سه دسته کلی رده بندی می گردند که عبارتند از : اقدامات قابل انجام قبل از نمایشگاه ، حین برگزاری نمایشگاه و پس از نمایشگاه.

مشاهده بیشتر مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
بیست گام تا برگزاری نمایشگاهی موفق (قسمت سوم)
1398/5/9

گام هایی جهت برگزاری نمایشگاهی موفق

مشاهده بیشتر مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر
نقش استندهای تبلیغاتی در توسعه ی بازار
1399/5/12

در بازارسازی شرکتها همواره به ایجاد تمایز نسبت به مجموعه های مشابه خود توجه ویژه ای دارند اما هنگامی که بحث از ایجاد فاصله مناسب مابین یک مجموعه با مجموعه های مشابه می گردد شاخصه های متعددی مطرح می گردد.

مشاهده بیشتر مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر